Estonian Language (Eesti keel)

Jeesus, sa surid ristipuul
Ja tõusid päästma eksinud
Sina mu patud andestad
Oled mu Issand, päästja sa
Uueks sa mu elu lood
Mind aitad ja mul armu tood

Lunastuse laul

Download