Nepali Language (नेपाली)

मुक्तिको गीत

Download


क्रूसमा मर्नुभाे येशू
र जिउनुमाे खाेन पापीलाइ
क्षमा गनुहाेस् दाेष र पाप
मुकि…दाता, पभु मित्र
जीवन मेराे नाैलाे बनाउनुहाेस्
केवल बाँच्न तपाईंकाे निम्ति

All Versions & Translations